English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.huz
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent Adalbert Központ
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
Metanoia Videóstúdió
nyil Katolikus média bővebben


Conferenza Episcopale Ungherese

Magyar
English
Deutsch

Presidente: S.Em. Card. Péter ERDŐ Primate,
Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Presidente della CCEE

Vicepresidente: S.E. Mons. Csaba TERNYÁK Arcivescovo di Eger
Segretario Generale: Gábor MOHOS
Cancelliere: András HÉRAY FSO

Indirizzo:Conferenza Episcopale Ungherese
(Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága)
H-1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
Casella Post: 1406 Budapest, Pf. 79.
Telefono: (00.36.30.) 74.24.441, (00.36.30.) 74.24.443, (00.36.1.) 34.26.959.
Fax: (00.36.1.) 34.26.957.
E-mail: pktkatolikus.hu

Membri della Conferenza Episcopale Ungherese

S.Em. Card. Péter
ERDŐ

S.Em. Card. Péter ERDŐ
Primate, Arcivescovo di Esztergom-Budapest Presidente della CEU, Presidente della CCEE
Tel: (00.36.1.) 22.52.590.
/22.52.591. --- 22.52.599.
Fax: (00.36.1.) 20.25.458.
Indirizzo:
H-1014. Budapest, Úri u. 62.
Homepage

motto:
INITIO NON ERAT NISI GRATIA - Kezdetben nem volt más,
csak a kegyelem
S.E. Mons.
Csaba TERNYÁK S.E. Mons. Csaba TERNYÁK
Vicepresidente della CEU,
Arcivescovo di Eger
Tel.: (00.36.36.) 517.589;
(00.36.36.) 517.750; 00.36 (36) 516.813
Fax: (00.36.36.) 517.751
Casella Post: H.3301 Eger,
Pf. 80.; Széchenyi u. 1.
Homepage
motto:
IPSI GLORIA IN SAECULA; Dicsőség neki mindörökké
S.E. Mons. Gyula
MÁRFI

S.E. Mons. Gyula MÁRFI
Arcivescovo di Veszprém
Tel: (00.36.88.) 42.60.88.
Fax: (00.36.88.) 42.62.87.
Casella Post:
H-8201 Veszprém, Pf. 109.
Indirizzo:
H-8200 Veszprém, Vár u. 16.
Homepage

motto:
CARITAS NUMQUAM EXCIDIT - A szeretet soha el nem
múlik
S.E. Mons. Balázs
BÁBEL

S.E. Mons.Balázs BÁBEL
Arcivescovo di Kalocsa-Kecskemét
Tel: (00.36.78.) 46.21.66.
Fax: (00.36.78.) 46.52.79
Casella Post:
H-6301 Kalocsa, Pf. 29.
Indirizzo: H-6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Homepage

motto: PRO
REGNO DEI - Isten országáért
S.E. Mons.
Asztrik VÁRSZEGI S.E. Mons. Asztrik VÁRSZEGI
Vescovo, Arciabate di Pannonhalma
Tel: (00.36.96.) 57.01.15.
Fax: (00.36.96.) 57.01.16.
Indirizzo:
H-9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Homepage di Pannonhalma
motto:
FORTITUDO MEA DEUS - Erősségem az Isten
S.E. Mons. Lajos
PÁPAI

S.E. Mons. Lajos PÁPAI
Vescovo di Győr
Tel: (00.36.96.) 55.07.40.
Fax: (00.36.96.) 55.07.41.
Casella Post: H-9001 Győr, Pf. 60.
Indirizzo: H-9002 Győr,
Káptalandomb 1.
Homepage

motto: TU
ME SEQUERE - Te kövess engem
S.E. Mons. Béla
BALÁS

S.E. Mons. Béla BALÁS
Vescovo di Kaposvár
Tel: (00.36.82.) 51.17.18.
Fax: (00.36.82.) 51.17.18.
Indirizzo:
H-7400 Kapsvár, Zárda u. 4.
Homepage

motto:
MIHI VIVERE CHRISTUS EST - Számomra az élet Krisztus
S.E. Mons. Nándor
BOSÁK

S.E. Mons. Nándor BOSÁK
Vescovo di Debrecen-Nyíregyháza
Tel: (00.36.52.) 43.16.31.
Fax: (00.36.52.) 43.16.32.
Indirizzo:
H-4002 Debrecen, Pf. 230.
Homepage

motto:
Törd meg az éhezőknek kenyeredet
S.E. Mons. László
BÍRÓ S.E. Mons. László BÍRÓ
Ordinario Militare
Tel: (00.36.1.) 474-1270
Fax: (00.36.1.) 354-1625
Indirizzo:
1054 Budapest, Szabadság tér 3.
Homepage
 motto: TECUM PRO TE - Veled, érted
S.E. Mons. Antal
SPÁNYI

S.E. Mons. Antal SPÁNYI
Vescovo di Székesfehérvár
Tel: (00.36.22.) 51.06.90.
Fax: (00.36.22.) 51.06.99.
Casella Post: H-8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Indirizzo: H-8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Homepage

motto:
LAUDETUR JESUS CHRISTUS - Dicsértessék a Jézus
Krisztus
S.E. Mons. András
VERES 

S.E. Mons. András VERES
Vescovo di Szombathely
Tel: (00.36.94.) 31.20.56.
Fax: (00.36.94.) 31.85.38.
Casella Post:
H-9701 Szombathely, Pf. 41.
Indirizzo: H-9701 Szombathely, Berzsenyi D. tér 3.
Homepage

motto:
ADDUXIT EUM AD IESUM - Elvitte őt Jézushoz
S.E. Mons. Miklós
BEER

S.E. Mons. Miklós BEER
Vescovo di Vác
Tel: (00.36.27.) 81.41.00.
Fax: (00.36.27.) 81.41.01.
Casella Post: H-2601 Vác, Pf. 167.
Indirizzo:
H-2600 Vác, Migazzi K. tér 1.
Homepage

motto:
PERMANTES INFIDE - Maradjatok meg a hitben
S.E.Mons.
László KISS-RIGÓ 

S.E. Mons. László KISS-RIGÓ
Vescovo di Szeged-Csanád
Tel: (00.36.62.) 42.09.32.
Fax: (00.36.62.) 31.29.47
Casella Post:
H-6701 Szeged, Pf. 178.
Indirizzo: H-6700 Szeged,
Aradi vértanúk tere 2
Homepage

motto:
VIRTUS DELICTIO SOBRENITAS - Erő, szeretet, józanság
S.E.Mons.
György UDVARDY

S.E. Mons. György UDVARDY
Vescovo di Pécs
Tel: (00.36.72.) 51.30.30.
Fax: (00.36.72.) 51.30.21.
Casella Post:
H-7601 Pécs, Pf. 113.
Indirizzo:
H-7600 Pécs, Szent István tér 23.
Homepage

motto:
JESUS CHRISTUS EST DOMINUS - Jézus Krisztus az Úr
S.E. Mons.
Fülöp KOCSIS

S.E. Mons. Fülöp KOCSIS
Vescovo di Hajdúdorog
Tel: (00.36.42.) 41.59.01.
Fax: (00.36.42.) 41.59.11.
Casella Post: H-4401 Nyíregyháza, Pf. 60.
Indirizzo: H-4400
Nyíregyháza, Bethlen G.u. 5.
Homepage

motto: Erőm
a gyöngeségben
S.E. Mons. Atanáz OROSZ S.E. Mons. Atanáz OROSZ
Vescovo-esarca di Miskolc
Indrizzo: 3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Homepage

S.E. Mons. Lajos
VARGA

S.E. Mons. Lajos VARGA
Vescovo ausiliare di Vác
Tel: (00.36.27.) 81.41.00.
Fax: (00.36.27.) 81.41.01.
Casella Post: H-2601 Vác, Pf. 167.
Indirizzo: H-2600 Vác,
Migazzi K. tér 1.
Homepage

motto:
SPECULATOR SEMPER IN ALTO STAT - Az őr mindíg
kiemelkedő ponton áll
S.E. Mons.
Ferenc CSERHÁTI S.E. Mons. Ferenc CSERHÁTI
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest, incaricato per la pastorale per gli ungheresi che vivono all'estero
CEU Ufficio per la cura pastorale degli ungheresi all'estero
Tel/fax: (00.36.1.) 26.64.515.
Indirizzo: H-1053 Budapest,
Papnövelde u. 7.
E-mail: cserhatikatolikus.hu
Homepage
motto:
CARITAS OMNIA VINCIT - A szeretet mindent legyőz
S.E. Mons.
János SZÉKELY

S.E. Mons. János SZÉKELY
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest
Tel.: (00.36.33.) 54.19.02
Fax: (00.36.33.) 54.19.01
Indirizzo: H-2500 Esztergom,
Szent István tér 10.
Homepage

motto:
OMNES VIVUNT EI - Mindenki Őérte él
S.E. Mons. Ferenc
PALÁNKI

S.E. Mons. Ferenc PALÁNKI
Vescovo ausiliare di Eger
Tel: (00.36.36.) 51.75.89.
Fax: (00.36.36.) 51.77.51.
Casella Post: H-3301 Eger, Pf. 80.
Indirizzo: H-3300 Eger,
Széchenyi u.1.
Homepage

motto:
Jézus a feltámadás és az élet
S.E. Mons György
SNELL
S.E. Mons György SNELL
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest
Tel.: (00.36.1.) 31.72.859
Indirizzo: H-1051 Budapest, Szent István tér 1.
Homepage
motto:
DATE ILLIS VOS MANDUCARE - Ti adjatoknekik enni!

In pensione

S.E. Mons. Endre
GYULAY 

S.E. Mons. Endre GYULAY
Vescovo emerito di Szeged-Csanád

motto:
SURREXIT ... NOLITE TIMERE - Föltámadott ... ne
féljetek
S.E.Mons. István
KATONA S.E. Mons. István KATONA
Vescovo ausiliare emerito di Eger
motto:
MANE NOBISCUM JESU - Maradj velünk, Jézusunk!
S.E. Mons.
Szilárd KERESZTES S.E. Mons. Szilárd KERESZTES
Vescovo emerito di Hajdúdorog

S.E. Mons.
István KONKOLY 

S.E. Mons. István KONKOLY
Vescovo emerito di Szombathely

motto:
ADVENIAT REGNUM TUUM - Jöjjön el a te országod
S.E.Mons.
Gáspár LADOCSI

S.E. Mons. Gáspár LADOCSI
Vescovo ausiliare emerito di Esztergom-Budapest

motto:
LABORA GRANUM - Munkálkodva hoz termést
S.E. Mons. Mihály
MAYER

S.E. Mons. Mihály MAYER
Vescovo emerito di Pécs

motto:
GAUDIUM NOSTRUM DOMINUS - A mi örömünk az Úrban van
S.E.
Mons. Attila MIKLÓSHÁZI 

S.E. Mons. Attila MIKLÓSHÁZI
Vescovo emerito per il Servizio Pastorale degli ungheresi all'estero
2661 Kingston Rd.
Scarborough, Ont. (St. Augustine's Seminary)
MIM 1M3 (Kanada)
Tel.: 00/1/416/261-7207
Fax: 00/1/416/261-2529

Motto: COR UNUM ET ANIMA UNA - Egy szív egy
lélek
S.Em.Card.
László PASKAI

S.Em.Card. László PASKAI
Arcivescovo emerito di
Esztergom-Budapest


motto: IN
VIRTUTE SPIRITUS
S.E. Mons.
István SEREGÉLY

S.E. Mons. István SEREGÉLY
Arcivescovo emerito di Eger

motto:
CHRISTUS EST VIA, VERITAS ET VITA - Krisztus az út az
igazság és az élet
S.E. Mons.
József SZENDI

S.E. Mons. József SZENDI
Arcivescovo emerito di Veszprém


S.E. Mons.
Nándor TAKÁCS

S.E. Mons. Nándor TAKÁCS
Vescovo emerito di Székesfehérvár

motto:
CARITATE CHRISTI - FIDELITATE MARIAE

Consiglio Episcopale Permanente

  • S.Em. Card. Péter ERDŐ Presidente della CEU, Primate,
    Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Presidente della CCEE
  • S.E. Mons. Csaba TERNYÁK Vicepresidente della CEU, Arcivescovo di Eger
  • S.E. Mons. Balázs BÁBEL Arcivescovo di Kalocsa-Kecskemét
  • S.E. Mons. András VERES Vescovo di SzombathelyNapi evangelium
Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.
  Jn 13,1-15

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum