English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


PPKE


Ferenc pápa levele Erdő Péter bíborosnak, a CCEE leköszönő elnökének
2016. október 6., csütörtök 16:49

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) október 6–9-ig tartó monacói ülésén köszön le Erdő Péter bíboros, a testület eddigi elnöke, aki két cikluson keresztül vezette a testületet. Ebből az alkalomból a Szentatya levelet küldött a magyar főpásztornak, amelyet az alábbiakban teszünk közzé.
Erdő Péter
bíboros úrnak,
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökének
 
A Monacói Nagyhercegségben sorra kerülő következő Általános Közgyűlés alkalmából örömmel küldöm szívélyes üdvözletem az európai püspöki karok elnökeinek, és biztosítom őket, hogy lélekben együtt vagyok velük. Ki szeretném fejezni őszinte nagyrabecsülésemet ezért a fontos hozzájárulásért, amit a CCEE nyújt az egyházi és testvéri kapcsolatok erősítése terén, melyek nyilvánvalóan kifejezik a közösség fontosságát és a hit örömét. Bátorítlak mindnyájatokat, hogy járjátok tovább bizalommal ezt az utat, mely a földrész népeit szolgálja, „mindkét tüdővel lélegezve”, a keletivel és a nyugatival egyaránt. Legyen gondotok arra, hogy megvilágítsátok a hívők lelkiismeretét, adjatok kritériumokat az ítéletalkotáshoz és a mérlegeléshez, hogy ne térítse el őket útjukról a világias kultúra.
 
Külön köszönetet szeretnék mondani Önnek, bíboros úr, az egy évtizeden át folytatott nagylelkű fáradozásért, amelyet ennek az érdemekben gazdag egyházi szervezetnek az élén végzett. Szelíden és távolba tekintve szolgált, és az evangéliumi szeretetet mindennek fölébe helyezte. Köszönöm lelkipásztori buzgóságát!
 
Biztosítom imádságaimról, és kérem, hogy a Szűzanya, valamint Szent Benedek, Cirill és Metód védőszentek közbenjárására az Európában élő Egyház egyre inkább „önmagából kilépő” Egyház legyen, mely örömmel hirdeti az irgalmasság evangéliumát és tanúságot tesz a reményről.
 
Kérve, hogy imádkozzon értem, küldöm Önnek, bíboros úr, a püspöktestvéreknek és a rájuk bízott egyházi közösségeknek apostoli áldásomat.
 
Ferenc
Vatikán, 2016. szeptember 26.
 
Forrás: CCEE
 
Fotó: News.va
 
Magyar KurírNapi evangelium
Az én házam az imádság háza.
  Lk 19,45-48

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Dung-Lac Szent András és társai vértanúk
 
A nap 
szentje
 
A vietnami keresztények a 17. században az evangélium terjesztését példás életükkel és hősies helytállásukkal segítették elő. A szerzetesek és egyhármegyés papok mellett a legkülönbözőbb hivatású világiak is szenvedtek hitükért. A 117 vietnami vértanú nagyobbrészt bennszülött volt, a többi pedig misszionárius. Válogatott, kegyetlen kínzásokat elszenvedve és hitüket vérükkel megpecsételve lettek a vietnami Egyház magvetői. Kiemelkedik közülük Dung-Lac András domonkos szerzetes.II. János Pál pápa 1988. június 19-én iktatta őket a szentek közé.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum