English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent Adalbert Központ
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
Metanoia Videóstúdió
nyil Katolikus média bővebben


PPKE


Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült Punk Gemma O. Cist apátnő
2016. december 17., szombat 12:15

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott Punk Gemma O. Cist apátnőnek. A kitüntetést a testület nevében Várszegi Asztrik főapát-püspök adta át december 17-én, Érden. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Punk Gemma O. Cist apátnő a katolikus egyházért végzett.


Punk Gemma 1927. március 31-én született Zircen, a keresztségben a Gabriella nevet kapta. 1945. december 16-án lépett be a ciszterci rendbe, majd egy évre rá 1946. december 17-én fogadalmat tett. A közösség legfiatalabb tagjaként perjelnő lett a több száz évnyi szünet után újralapított női monasztikus közösségben. 1949. december 17-én, amikor letette örökfogadalmát rendtársai életre szólóan elöljárójukká választották. A szerzetesközösségnek - alapító atyáik szellemében - kezdetektől napjainkig jellemzője a teljes szerzetesi zsolozsma közösségi végzése, a gregorián kultúra ápolása és a kemény fizikai munka, amely megélhetésüket biztosítja.

1950-ben a bakonyboldogasszonyi monostor működési engedélyét megvonta a diktatúra, de az apátnő már a feloszlatás után félévvel (1951. február 2-án) összegyűjtötte rendtársait és megszervezte Érden, valamint budapesti magánlakásokban a rejtett szerzetesi életet. Ennek köszönhetően, azóta nem volt olyan nap, hogy szünetelt volna monostorukban a zsolozsma, és így a diktatúra idején egyike volt azoknak, akik fenntartották, a rendszerváltozás utánra pedig átmentették a monasztikus istenszolgálat közösségi lelkiségét a magyar egyházban.


Elöljáróként - alapító atyjukkal P. Naszály Emil O. Cist-tel (1910-2002) együtt – az üldöztetés éveiben bújtatott jezsuitát, valamint érdi házukba évtizedeken át családtagként fogadta Belon Gellért püspököt, segítette a szegényeket, nagy bölcsességgel vezette a rábízott szerzetesnőket. Apátnővé benedikálását Endrédy Vendel apát 1971. december 15-én titokban végezte Pannonhalmán, és saját apáti keresztjét adta át számára. Apátnői szolgálata idején, a rendszerváltozás után új monostor és lelkigyakorlatos ház épült egykori rejtett kolostorházuk helyén.

Gemma apátnő személye sokaknak - papoknak, szerzetestársainak és laikusoknak egyaránt - élő magyarázata mindannak, amit Szent Benedek Regulájában az apát feladataként határoz meg: a közösség vezetése az Istenkeresésben, a tekintély alázatos gyakorlása. Olyan elöljáró, akiben egyszerre van jelen az atya keménysége és a mester jósága. 1989 után közössége nevében több, a kommunizmus idején nekik ártó személynek felajánlotta a megbocsátást, és ezzel az érzülettel állt melléjük az azóta eltelt évtizedek során.

Életművét a következő nemzetközi és magyar kitüntetésekkel ismerték el: 1982-ben megkapta a Lilienfeldi Érdemkereszt arany fokozatát és az oklevelet, 1992-ben Nemzetközi Szent Rita-díjjal, majd 2006-ban Parma Fidei - a Hit pajzsa díjjal tüntették ki. 2008-ban Érd Város Díszpolgára lett, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat, 2015-ben pedig Mindszenty emlékéremmel jutalmazták.

2016. december 17-én Punk Gemma elöljáróvá választásának 70. évfordulóját - amely egyedülálló a világegyházban -, fogadalomtételének 70. és apátnővé benedikálásának 45. évfordulóját ünnepli a ciszterci nővérek közössége.


Napi evangelium
Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért.
  Mk 3,20-21

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2017. január 15-22., vasárnap-vasárnap
Imahét a Krisztus-hívők egységéért


2017. január 15-22., vasárnap-vasárnap
Ökumenikus imahét püspöki programjai időrendi sorrendben


2017. január 20. (péntek) – 2017. február 19. (vasárnap)
Házasság hete Győrben


2017. január 22., vasárnap
Árpád-házi Szent Margit templom búcsú ünnepe


2017. január 22., vasárnap
Az ökumenikus imahét záró eseménye


2017. január 22., vasárnap
Érseki búcsúi szentmise a veszprémi Szent Margit templomban


2017. Január 23. és 26., hétfő-csütörtök
Országos Lelkipásztori–Teológiai Napok EgerbenPPKEA nap szentje

Szent Ágnes szűz, vértanú
 
A nap 
szentje
 
Ágnes fiatalon vállalta a vértanúságot. Bízott Istenben, és ez a bizalom győzelmet hozott. Istenben való bizakodásunk meghozza a győzelmet, ha nem is mindig látható formában, ha nem is mindig e földi keretek között. Isten ígéretének örökösei lettünk. Mint az ígéret örököseinek nem szabad elfáradnunk, hogy ellanyhulnunk a szeretet cselekedeteiben. Mi már nemcsak az ígéret reményében élünk, hanem a tapasztalás bizonyosságával valljuk, hogy utunk abba a szentélybe vezet, ahová már a fő, Krisztus belépett.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum