English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Kelet-közép európai püspökök budapesti találkozójának záróközleménye
2017. október 19., csütörtök 20:33

Október 18-án és 19-én Budapesten tartották a kelet-közép európai  püspöki találkozóját, amelynek záróközleményét az alábbiakban olvashatják.

A cseh, a horvát, a lengyel, a szlovák és a magyar püspöki konferencia Budapesten egybegyűlt képviselői, miután látogatást tettünk Visegrád történelmi városában, ahol népeink vezetői a középkor óta több alkalommal is találkoztak, és miután imádkoztunk az Esztergomi Bazilikában Szent Adalbertnek, Prága vértanú püspökének, közös védőszentünknek oltára előtt, megbeszéléseket folytattunk azokról a kihívásokról, amelyekkel helyi egyházainknak ma szembe kell nézniük.

Szeretettel tesszük magunkévá Ferenc pápa vágyát, hogy dolgozzunk „megújult és bátor lendületért e szeretett földrész”, Európa számára. Örömmel csatlakozunk az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsához (CCEE) és megállapítjuk, hogy „az Egyház szereti Európát és hisz a jövőjében: Európa nem csak föld, hanem szellemi feladat.” (CCEE minszki plenáris ülésének záró üzenete, 2017. szeptember 28-október 1.)

Az európai identitás a földrajzi tényezőkön túl, főleg kulturális azonosság. Ennek a kultúrának az egyik legnagyobb inspiráló ereje volt és maradt – az elvilágiasodás ellenére is – a keresztény vallás. Az európai identitás jellemző vonása számos olyan nép és nemzet jelenléte, amelyeknek van saját nyelvük, saját kultúrájuk, saját történelmi tapasztalatuk, saját zsenialitásuk az egyéni és közösségi élet kihívásaival való szembenézéshez.

Ebben a sokszínűségben a teremtés gazdagságát ismerjük fel, Isten ajándékát, amelyet meg kell őriznünk, védenünk kell, ki kell bontakoztatnunk és egyre inkább gyümölcsözővé kell tennünk az egész emberiség javára. A nemzeti hovatartozás nem lehet ok ellenséges magatartásra, mások lebecsülésére, hanem inkább segítséget jelent a többi nép és a többi kultúra megértéséhez és tiszteletben tartásához.

Európa a népek valódi családja kell hogy legyen, melynek tagjai megbecsülik egymást, ismerik egymást és igyekeznek fáradozni a közös értékekért. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy Európa népei jobban megismerjék egymást, hogy megérthessék, tisztelhessék, kölcsönösen szerethessék egymást és átérezzék, hogy egy család tagjai. Az információs technológia nagyon sok lehetőséget nyithat meg egymás kölcsönös megismerésére.

Imádkozunk és dolgozunk:

- egy olyan Európáért, amely tiszteli az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig és befogadó a családok iránt;
- egy olyan Európáért, amely tiszteletben tartja az egyéni és közösségi vallásszabadságot, amely megilleti a személyt saját méltósága alapján;
- egy olyan Európáért, amely elismeri a népeknek azt a lehetőségét is, hogy méltó módon tiszteljék azokat a vallásokat, amelyek leginkább hozzájárultak kultúrájuk és identitásuk alakulásához.

Nyitott tekintettel magát Krisztust fedezzük fel és látjuk minden emberben, különösen a szegényekben, a szenvedőkben, a hajléktalanokban és azokban, akiket háború sújt és el kell hagyniuk hazájukat. Ezért szorgalmazzuk, hogy püspöki konferenciáink konkrét módon segítsék a Közel-Keleten élő menekülteket, akik várják, hogy visszatérhessenek falvaikba és városaikba. Különösen is szolidárisak vagyunk azok iránt, akik keresztény vallásuk miatt szenvednek erőszakot és üldöztetést. Az ő tanúságtételük és hűségük lelki megerősítést jelent országaink keresztényei számára is.

A náci és a kommunista időszak vértanúi, akiket országainkban öltek meg, a megbocsátást, az irgalmasságot és a lelki kiengesztelődést tanítják számunkra. Az ő közbenjárásukat kérjük a békéért, a kiengesztelődésért és az emberiség családjának valódi fejlődéséért.

MKPK Titkársága 
Napi evangelium
Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért.
  Mk 3,20-21

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2018. január 21., vasárnap
Szentmise a Margitszigeten


2018. január 21., vasárnap
Ökumenikus imahét a Józsefvárosban


2018. január 21., vasárnap
Ökumenikus Imahét a Debrecen-nyíregyházi egyházmegyébenPPKEA nap szentje

Szent Sebestyén vértanú
 
A nap 
szentje
 
Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.A nap szentje

Szent Fábián pápa, vértanú
 
A nap 
szentje
 
Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.A nap szentje

Boldog Özséb, pálos rendalapító
 
A nap 
szentje
 
Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend alapítója.Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum