English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent Adalbert Központ
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
Metanoia Videóstúdió
nyil Katolikus média bővebben


PPKE


Pápai Lajos püspök a liturgia rendkívüli formájáról
2007. október 3., szerda 10:34

Pápai Lajos győri püspök az alábbi rendelkezést hozta a Szentatya Summorum Pontificium kezdetű motu propriójával kapcsolatban.


A szentszéki dokumentum engedélyezi a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott misekönyv szerint, a Trentói Zsinat után Szent V. Piusz pápa által megújított latin mise végzését. A Római Misekönyv XXIII. János által kiadott editio typicája szerint a szentmisét mint az Egyház liturgiájának rendkívüli formáját lehet ünnepelni, kivéve a szent három napot.

A rendelkezés célja nem az ún. trentói latin mise terjesztése és propagálása, hanem a lehetőség megadása azoknak a híveknek, akik ezt kérik.

A Győri Egyházmegyében a trentói latin mise végzésének előfeltétele a trentói latin mise rítusáról – az általam kijelölt bizottság előtt – letett vizsga.

Ezek után a 2. cikkely szerint „A nép részvétele nélkül ünnepelt szentmisénél bármely latin szertartású katolikus pap, akár egyházmegyés, akár szerzetes, használhatja a Boldog XXIII. János által 1962-ben kiadott, vagy a VI. Pál pápa által 1970-ben közzétett Római Misekönyvet, mégpedig bármelyik napon, kivéve a szent három napot (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat).”

A „nép részvétele nélkül” végzett szentmise az, ami a népnek nincs meghirdetve, vagyis nem vasárnapi vagy hétköznapi hivatalos szentmise.

Ahol a trentói latin misét igénylők állandó csoportja jelen van, (legalább 20 fő) ott lehet számukra külön is misét végezni. Természetesen emiatt a lelkipásztor nem mondhat a három vasárnapi vagy két hétköznapi szentmise mellett még egyet.

Idegenből jött vendégpapnak a plébános vagy templomigazgató adhat engedélyt a trentói latin mise végzéséhez, ami vagy magánmise lehet, vagy egy állandó csoport (legalább 20 fő) kérésére történhet.

E latin szentmisékben is olvashatók magyarul az olvasmányok, az Apostoli Szentszék által jóváhagyott kiadásokból.

Vitás ügyekben a megyéspüspökhöz kell fordulni.

Mivel a liturgia irányítása az egyházmegyében a püspök feladata, az ő engedélye nélkül nem lehet a liturgikus teret megváltoztatni, vagy átrendezni. (pl. elmozdítani a szembe miséző oltárt! – Vö.: Sacramentum Caritatis 69)(Forrás: MKPK Sajtóiroda)


Napi evangelium
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves.
  Jn 15,1-8

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2016. július 20-24., szerda –vasárnap
IVT: a Verbum Dei előtalálkozója Győrben


2016. július 23., szombat
Szent Jakab búcsú - érseki szentmise


2016. július 24., vasárnap
Görögkatolikus kápolnaszentelés és ezüstmise KecskemétenPPKEA nap szentje

Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
 
A nap 
szentje
 
Svéd származású férjes asszony volt, nyolc gyermek anyja. Egy zarándoklat után félje a ciszterci rendbe lépett, Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. Megírta látomásait, és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum