Szent Kelemen pápa, vértanú


Kelemen a római püspöki székben Szent Péter harmadik utódja volt (92—101). Iréneusz 185 körül azt írja, hogy Kelemen még látta és hallotta az apostolokat. Szent Pál mint munkatársát említi a filippiekhez szóló levélben (4, 3). Híres Szent Kelemennek az a levele, amelyet a viszálykodó korintusi egyháznak írt. Ez a legrégibb bizonyítéka annak, hogy a római püspök Szent Péter tekintélyével intézkedett más egyházak ügyeiben is.

Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt.

Passiója szerint, amelyet a 4. században írtak, Traianus császár a Krím-félszigetre Chersonesosba száműzte, ahol sok kereszténnyel együtt márványbányában dolgozott, végül a tengerbe fojtották, 101-ben.

Miután vértanú lett, a legenda szerint a tenger több mérföldre visszahúzódott, hogy a hívek a holttestét kivihessék a szárazra. A hullámok mint márvány mauzóleum vették körül a szent testét. Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába.


Liturgia

Vértanúk miséje, 312. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 316.

Kegyelmi ajándékáról beszél a szentmise Kezdőéneke:
Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát
és elhalmozta őt kegyelmével.

Választható olvasmányok

1Pt 5, 1-4
Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját!

Mt 16, 13-19
Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem Egyházamat.

Példája:
Teremts a környezetedben békét és egyetértést!Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/1123.htmlSzent Kolumbán apát


543 körül született Írországban. Kolostorban nevelkedett, később pedig itt tanított. 48 éves korában 12 társával átjött az európai szárazföldre és a mai Franciaországban és a Bódeni-tó partján fejtett ki missziós munkát. Szerzetesszabályokat írt és ő alapította a bobbiói apátságot. Meghalt 615. november 23-án.

Liturgia

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 321. vagy szerzetesek miséje, 328.Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/1123-230.html