English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült Punk Gemma O. Cist apátnő
2016. december 17., szombat 12:15

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott Punk Gemma O. Cist apátnőnek. A kitüntetést a testület nevében Várszegi Asztrik főapát-püspök adta át december 17-én, Érden. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Punk Gemma O. Cist apátnő a katolikus egyházért végzett.


Punk Gemma 1927. március 31-én született Zircen, a keresztségben a Gabriella nevet kapta. 1945. december 16-án lépett be a ciszterci rendbe, majd egy évre rá 1946. december 17-én fogadalmat tett. A közösség legfiatalabb tagjaként perjelnő lett a több száz évnyi szünet után újralapított női monasztikus közösségben. 1949. december 17-én, amikor letette örökfogadalmát rendtársai életre szólóan elöljárójukká választották. A szerzetesközösségnek - alapító atyáik szellemében - kezdetektől napjainkig jellemzője a teljes szerzetesi zsolozsma közösségi végzése, a gregorián kultúra ápolása és a kemény fizikai munka, amely megélhetésüket biztosítja.

1950-ben a bakonyboldogasszonyi monostor működési engedélyét megvonta a diktatúra, de az apátnő már a feloszlatás után félévvel (1951. február 2-án) összegyűjtötte rendtársait és megszervezte Érden, valamint budapesti magánlakásokban a rejtett szerzetesi életet. Ennek köszönhetően, azóta nem volt olyan nap, hogy szünetelt volna monostorukban a zsolozsma, és így a diktatúra idején egyike volt azoknak, akik fenntartották, a rendszerváltozás utánra pedig átmentették a monasztikus istenszolgálat közösségi lelkiségét a magyar egyházban.


Elöljáróként - alapító atyjukkal P. Naszály Emil O. Cist-tel (1910-2002) együtt – az üldöztetés éveiben bújtatott jezsuitát, valamint érdi házukba évtizedeken át családtagként fogadta Belon Gellért püspököt, segítette a szegényeket, nagy bölcsességgel vezette a rábízott szerzetesnőket. Apátnővé benedikálását Endrédy Vendel apát 1971. december 15-én titokban végezte Pannonhalmán, és saját apáti keresztjét adta át számára. Apátnői szolgálata idején, a rendszerváltozás után új monostor és lelkigyakorlatos ház épült egykori rejtett kolostorházuk helyén.

Gemma apátnő személye sokaknak - papoknak, szerzetestársainak és laikusoknak egyaránt - élő magyarázata mindannak, amit Szent Benedek Regulájában az apát feladataként határoz meg: a közösség vezetése az Istenkeresésben, a tekintély alázatos gyakorlása. Olyan elöljáró, akiben egyszerre van jelen az atya keménysége és a mester jósága. 1989 után közössége nevében több, a kommunizmus idején nekik ártó személynek felajánlotta a megbocsátást, és ezzel az érzülettel állt melléjük az azóta eltelt évtizedek során.

Életművét a következő nemzetközi és magyar kitüntetésekkel ismerték el: 1982-ben megkapta a Lilienfeldi Érdemkereszt arany fokozatát és az oklevelet, 1992-ben Nemzetközi Szent Rita-díjjal, majd 2006-ban Parma Fidei - a Hit pajzsa díjjal tüntették ki. 2008-ban Érd Város Díszpolgára lett, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat, 2015-ben pedig Mindszenty emlékéremmel jutalmazták.

2016. december 17-én Punk Gemma elöljáróvá választásának 70. évfordulóját - amely egyedülálló a világegyházban -, fogadalomtételének 70. és apátnővé benedikálásának 45. évfordulóját ünnepli a ciszterci nővérek közössége.


Napi evangelium
Én vagyok a jó pásztor.
  Jn 10,11-18

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2018. április 22., vasárnap
Kocsis Fülöp metropolita diakónussá szenteli Szirmai Mátét.


2018. április 22., vasárnap
Püspöki szentmise az Esti8-ason


2018. április 22., vasárnap
Szent II. János Pál hajereklyéje érkezik Tolnára


2018. április 23., szombat
Püspöki szentmise Nagyatádon


2018. április 25., szerda
Szabadegyetemi előadás Pécsett


2018. április 25., szerda
KönyvbemutatóPPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum