English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Hálaadó szentmisét mutattak be Ferenc pápáért Budapesten
2017. június 30., péntek 09:18

Ferenc pápa megválasztásának negyedik évében Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, június 29-én hálaadó szentmisét mutatott be Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival a budapesti Szent István-bazilikában.

A szentmise elején Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius köszöntötte a történelmi egyházak, diplomáciai testületek képviselőit és arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy Erdő Péter bíboros, prímás nem lehet jelen az ünnepen, mert Ferenc pápa meghívására Rómában tartózkodik az új bíborosok kreálása alkalmából. „Szeretettel és imádsággal gondoljunk rá” – mondta a nuncius.

A hálaadó szentmisén számos szerzetesrend, valamint különféle nemzetek képviselői is jelen voltak, többek közt azok a hívek, akik a szertartáson az angolul, arabul és spanyolul elhangzó könyörgéseket olvasták fel.

A szentmisén együtt ünnepeltek Darák Péter, a Kúria elnöke, Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese, Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, továbbá a diplomáciai testület tagjai.

Régi egyházi szokás szerint Szent Péter és Pál főünnepe egyben a pápa ünnepe is, aki mint Szent Péter utódja, az egész Egyház pásztora. Ezért ma Ferenc pápára és a Katolikus Egyház főpapjává választásának negyedik évfordulójára gondolunk imádságainkban – kezdte szentbeszédét Alberto Bottari de Castello. – Szent Péter és Szent Pál, bár személyiségükben és életükben nagyon eltérőek egymástól, mindketten arra lettek kiválasztva, hogy szolgálják Istent, és az Ő eszközeik legyenek. De végül Jézus Simon Pétert választotta, hogy Egyházának feje legyen. Péter a Szentlélek segítségével elsőként értette meg az apostolok közül, hogy Jézus a Krisztus. A Tarzuszból való Pál pedig a hellén világ evangélistája volt, aki azután érkezett Rómába, hogy Szent Péter életét adta Krisztus tanúságául.

Hozzájuk hasonlóan Ferenc pápára is az a feladat hárul, hogy vezesse az Egyházat a mai nehéz időkben – folytatta a nuncius. – Pápaságának első pillanatától kezdve küzd az Egyház, azaz a papság és a hívek lelki megújulásáért. Buzdít, hogy Isten üzenetét nagy örömmel éljük meg. Feleleveníti a korai kereszténység evangelizációjának szellemiségét, a hit erejét, ami egykor arra indította Szent Pétert és Pált, hogy a keresztényüldözés nehéz időszakában is prédikáljanak.

A Szentatya erőteljes szavai, amelyeket az első, Evangelii Gaudium (Az evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdításában intéz hozzánk, örömmel és reménységgel tölti el szívünket: „Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől” . A nuncius rámutatott, hogy ezek a szavak egybecsengenek azzal az egyszerűséggel, ami Szent Pál Filippiekhez írt levelében is megnyilvánul: „Nekem élni azt jelenti, hogy Krisztusért élni.”

Ferenc pápa egyszerű és természetes lelkületével, óriási karizmájával, a szeretet és testvériség üzenetét hozza az emberek és országok számára – hangsúlyozta a nuncius. – A 2017-es béke világnapján elmondott üzenetében a békét szolgáló cselekvés stílusának, az erőszakmentességnek az elfogadására sürget: „Legyen a szeretet és az erőszakmentesség az a mód, ahogy egymáshoz viszonyulunk a személyek közötti, a társadalmi és a nemzetközi kapcsolatokban. Az erőszak áldozatai, ha ellen tudnak állni a bosszú kísértésének, a leghitelesebb tanúi lehetnek a béke erőszakmentes építésének. Bárcsak az erőszakmentesség lenne a döntéseinket, kapcsolatainkat, cselekedeteinket, s mindenféle politikát jellemző stílus, a helyi, mindennapos szinttől egészen a világméretű szintig” – olvashatjuk a pápai békeüzenetben.

A diplomáciai testületekhez szóló január 9-i üzenetében így írt a Szentatya: „Emberek milliói élnek értelmetlen konfliktusok közepette, fájdalomtól és haláltól szenvedve (...) még a biztonságos helyeken is általános félelem uralkodik.”

A Fatimai Szűzanyánál tett idei látogatásakor a pápa újfent emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a békéért imádkozni: „Még akkor is, ha az imáink ellenére a háborúk folytatódnak, az imák sosem feleslegesek. Isten kezében az imák fontos eszközök, amit Ő a jó cél érdekében felhasznál a saját ideje és módjai szerint, ami teljesen különbözik az emberétől.”

Imádkozzunk tehát a békéért és a Szentatya küldetéséért, kérve Szűz Máriát, a mi Anyánkat, hogy segítse őt ebben – zárta ünnepi homiliáját Alberto Bottari de Castello.

*

Ferenc a 266. pápa, ő az első latin-amerikai és az első jezsuita Szent Péter utódainak sorában. 1936. december 17-én született Buenos Airesben olasz bevándorló munkáscsaládban Jorge Mario Bergoglio néven. Vegyésznek készült, de végül a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban lépett be a jezsuita rendbe.

A filozófiai doktorátus megszerzése után irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított. 1969-ben szentelték pappá. A kiváló vezetői képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat éven keresztül volt a jezsuita rend argentin tartományának vezetője. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben II. János Pál pápa bíborossá kreálta.

A XVI. Benedek pápa lemondását követően összehívott konklávé második napján, 2013. március 13-án választották pápává.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír


Napi evangelium
Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida!
  Mt 11,20-24

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Zoerard András és Benedek remeték
 
A nap 
szentje
 
Mindketten a Zobor-hegy alatti kolostorban éltek, majd remeteségben vonultak a Vág mellé, a szkalkai barlangba. Zoerárd-András lengyel volt. Ő halt meg előbb, 1010 körül. Holttestét felvitték a nyitrai Szent Emmerán-templomba. Benedek túlélte mesterét és tovább folytatta remeteéletét. Rablók oltották ki életét, mert azt hitték, hogy kincset rejteget. Ő is ott nyugszik társával együtt Nyitrán. 1083. július 17-én avatták szentté őket.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum