English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Megkezdődött az európai püspökök történelmi találkozója Minszkben
2017. szeptember 29., péntek 10:08

Tadeusz Kondrusiewicz minszk-mohiljevi érsek meghívására szeptember 28. és október 1. között Belarusz fővárosában tartja éves ülését az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A magyar Egyházat a tanácskozáson Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke képviseli.

A minszki Óvárosházán szeptember 28-án délután tartott nyitóülésével megkezdte háromnapos tanácskozását az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE). Az ünnepélyes megnyitón Tadeusz Kondrusiewicz elmondta: a cári, bolsevik, majd szovjet elnyomás, üldöztetés hosszú évtizedei után – amikor a teljes megsemmisülés fenyegette a Belarusz Katolikus Egyházat – történelmi jelentőségű, hogy több mint huszonöt évvel a helyi Egyház újjászületését követően otthont adhatnak az európai püspökök ülésének. Soha még nem volt hasonló jelentőségű nemzetközi esemény a belarusz Egyház történetében.

A tanácskozás megnyitó ülésén Pintér Gábor belaruszi apostoli nuncius tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét, melyet az alábbiakban közreadunk.

Főtisztelendő Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökének

A Szentatya szívélyes üdvözletét küldi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa plenáris ülése résztvevőinek, és bátorítja őket abban a fontos tevékenységükben, hogy kidolgozzák a különböző országok közötti lelkipásztori együttműködés útjait, értékelve a különbözőségeket, előmozdítva a szolidaritás és testvériesség kezdeményezéseit. Őszentsége azt kívánja, hogy ez a találkozó segítsen megerősíteni az európai püspökök között az egység és a közösség kötelékeit, adjon újabb bátor ösztönzést az európai Egyház küldetéséhez, különösen a fiatalok érdekében, hogy segítsen nekik a hit fényében felfedezni hivatásukat a keresztény közösségben és a társadalomban.

Ezekkel az érzésekkel telve kéri, hogy kitartóan imádkozzanak érte, és szívbéli apostoli áldását küldi.

Pietro Parolin bíboros
Őszentsége államtitkára

 

Angelo Bagnasco bíboros, a CCEE elnöke a megnyitón mondott beszédében örömét fejezte ki, hogy a testület Belaruszban tarthatja ülését, ahol találkozhatnak a helyi katolikus közösségekkel, hogy együtt ünnepeljék a 950. évfordulóját annak, hogy Minszkről említést tett az Elmúlt idők krónikája (más néven Nyesztor-krónika), továbbá az első nyomtatott belarusz nyelvű biblia – mely egyben az első nyomtatott belarusz nyelvű könyv – kiadásának ötszáz éves jubileumát.

Az elnök kiemelte, hogy a találkozó középpontjában a fiatalokkal kapcsolatos kérdések állnak: vágyaik, szükségleteik, félelmeik, reményeik és kapcsolataik, valamint a kihívások, amelyeket napjaink szüntelenül változó világa állít az Egyház elé a jövőjét jelentő fiatalok pasztorációja és evangelizációja terén.

A megbeszélések másik fő témája Európa, különös tekintettel az Egyház szerepére és küldetésére az öreg kontinens, közös otthonunk építésében. A bíboros hangsúlyozta: a kereszténységnek úgy kell megújítania az identitásválsággal küzdő Európa gyökereit, mint testet a lélek. Ezek ősi gyökerek, de képesek új hajtást hozni. Reményünk nem emberi okoskodás, hanem Jézus Krisztus, Isten örök Igéje, mely emberré lett, a világ Megváltója.

Hozzátette: „Kötelességünk mindenkit emlékeztetni, hogy Európa nem pusztán földrajzi képződmény, nem csak emberek közössége, hanem lelki és erkölcsi alkotás; nem csak egy organogram (egy szervezet funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak sematikus ábrája – a szerk.), hanem élő test, az élet és a hivatás közössége. Az emberi személy európai meghatározása, a keresztény létezés legalapvetőbb magatartása.”

Az CCEE éves plenáris ülésének jelentőségéről tanúskodik a magas rangú vendégek jelenléte a megnyitó ceremónián: részt vett rajta többek között Pavel minszki és zaszlavli metropolita, Belarusz exarchája; Vaszilij Zsarko, a Belarusz Köztársaság miniszterelnök-helyettese; Andrej Sorac, Minszk polgármestere, valamint más vallások képviselői.

A tanácskozás nyitónapján reggel Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök fogadta a plenáris ülés résztvevőit. A minszki elnöki palotában tartott találkozón az államfő hangsúlyozta: az, hogy a CCEE Minszkben tartja tanácskozását, megerősíti, hogy a Belarusz Köztársaság békés és biztonságos hely, emellett az ország népének békeszeretetéről, a vallások és különböző nemzetiségek békés együttéléséről tanúskodik. Az elnök kifejezte szándékát, hogy Belarusz legyen a helyszíne Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka jövőbeli találkozásának.

Az európai püspöki testület tagjai, miután – a minszki érsek és a helyi ortodox egyház közti jó viszony megerősítéseként – látogatást tettek a Szentlélek ortodox katedrálisban, Pavel minszki és zaszlavli metropolita, Belarusz exarchája meghívására együtt ebédeltek az ortodox elöljáróval.

A tanácskozás első napjának végén a CCEE tagjai a zsúfolásig megtelt minszki Szent Simon és Szent Ilona-templomban (közismert nevén: „Vörös templom”) ünnepeltek szentmisét.

A Belarusz Katolikus Egyház

Az ország lakosságának (közel 10 millió fő) 20 százalékát kitevő római katolikus hívek (közel 2 millió fő) négy egyházmegye területén élnek, melyek közül a minszki-mohiljevi érsekségi rangú. Az országban közel hatszáz plébánián több mint ötszáz lelkipásztor szolgál, közülük csaknem százan lengyel állampolgárok. Belarusz területén két szeminárium működik, közel 32 fő készül a papságra.

CCEE

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (Consilium Conferentiarium Episcoporum Europae – CCEE) alakuló ülése 1971 márciusában volt Rómában.

A CCEE 33 európai püspöki konferenciát tömörít, amelyeket az elnökük képvisel, emellett tagja a testületnek Luxemburg és Monaco érseke, Ciprus maronita érseke, a moldovai Kisinyov püspöke, a munkácsi görögkatolikus püspök és Észtország apostoli kormányzója. A tanácsot alkotó 39 tag 45 nemzetet képvisel.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke Angelo Bagnasco bíboros genovai érsek, a testület alelnökei Vincent Nichols westminsteri érsek, Anglia és Wales Püspöki Konferenciájának elnöke, valamint Stanisław G±decki poznańi érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke. A CCEE elnöke két cikluson át, 2006–2016 között Erdő Péter bíboros volt.

A tanácsban a magyar Egyházat Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke képviseli.

Fotó: © Shchyhlinskaya Aliaksandra/CCEE

Magyar Kurír
(ki)
Napi evangelium
Gyűjtsetek kincseket a mennyben!
  Mt 6,19-23

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk
 
A nap 
szentje
 
Fisher Szent János tudós püspök volt. Morus Szent Tamás pedig csodálatos ember, Anglia lordkancellárja. Mind a ketten jeles írók. 1535-ben vértanúhalált haltak, mert nem ismerték el VIII. Henrik királyt az angol egyház fejének a pápa helyett.A nap szentje

Nolai Szent Paulinusz püspök
 
A nap 
szentje
 
Paulinusz 335-ben született Bordeaux-ban. Keresztény szüleitől jó nevelést kapott. Állami hivatalnok lett. 385-ben egy keresztény lányt vett feleségül és maga is megkeresztelkedett. Spanyolországba költöztek. Amikor egyetlen fiuk meghalt, mind a ketten szigorú életmódot választottak. Paulinusz, felesége engedélyével pappá szenteltette magát. 411-ben Nola (Nápoly mellett) püspöke lesz. Nagy tudása és tekintélye volt. Levelező viszonyban volt korának minden jelentős személyével. Meghalt 431. június 22-én.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum