English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

1956

április 25.  Meghal Czapik Gyula egri érsek, aki 1951-től volt a püspöki konferencia elnöke.
május 11.  A püspöki kar amnesztiát kér Grősz József kalocsai érsek részére, aki elfoglalhatja érseki székét és átveheti a püspöki konferencia elnöki tisztét.
augusztus 12.  Megszűnik a Kereszt című lap, amit a Szentszék áprilisban indexre tett. Helyette megjelenik a Katolikus Szó, a Katolikus Papok Országos Békebizottságának kétheti lapja.
október 13.  A püspöki kar nyilatkozatot tesz közzé az abortusz ellen.
október 28.  XII. Piusz pápa körlevelet ad ki a magyarországi eseményekkel kapcsolatban „Luctuosissimi eventus” kezdettel, amelyben kifejezi rokonszenvét a magyar nép iránt.
október 30.  Mindszenty József bíboros kiszabadul felsőpetényi fogságából, bejelenti prímási hivatalának újrafelvételét. Felfüggeszti a papi tevékenységtől a papi békemozgalom 11 vezetőjét, és Budapest azonnali elhagyására utasítja őket.
november 1.  Mindszenty József bíboros beszédet mond, az eseményeket szabadságharcnak minősíti.
november 3.  Mindszenty József hercegprímás este 10 órakor rádióbeszédet mond.
november 4.  Mindszenty József bíboros a budapesti amerikai nagykövetségen kér menedékjogot. Az Esztergomi Egyházmegyét Witz Béla általános helynök vezeti.
december 31.  Az Elnöki Tanács megszünteti az Állami Egyházügyi Hivatalt. Feladatkörét a Művelődésügyi Minisztérium veszi át.

Vissza az évszámokhoz


Napi evangelium
Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
  Mk 16,15-20

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum