English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

A Magyar Katolikus Egyház évszázadai

XII. század


1100 körül

Kálmán I. törvénykönyve számos, egyházat érintő cikkelyt tartalmaz.

1104 és 1112 körül

A Kálmán-kori két esztergomi zsinat határozatai a gregoriánus reform szellemében erősítik a papság fegyelmét.

1105 körül

A király nehezményezi a kalocsai érsek pápának tett hűségesküjét.

1111-1113 körül

történik a nyitrai püspökség alapítása.

1122

Egy korabeli forrás szerint II. Calixtus pápa Pozsonyba látogat.

1130 körül

II. István király (1116-1131) megalapítja az első premontrei prépostságot Váradhegyfokon.

1142

II. Géza király (1141-1162) megalapítja az első ciszterci apátságot Cikádoron (Bátaszék).

1150 körül

II. Géza megalapítja a Szent István királyról nevezett (stefanita) ispotályos kanonokrendet.

1161

I. (Barbarossa) Frigyes császár és III. Sándor pápa konfliktusában II. Géza a pápa oldalára áll. A Szentszékkel kötött egyezményben a magyar király lemond a püspökök elmozdításának és áthelyezésének gyakorlatáról, viszont jelentős beleszólást nyer a magyar püspökök és a Szentszék kapcsolatába (az érseki pallium átadása, a pápához való fellebbezés és a pápai rendelkezések kihirdetése csak királyi beleegyezéssel történhet).

1162-1163

(Bánfi) Lukács esztergomi érsek (1158-1181) kulcsszereplője a trónharcoknak, és rendíthetetlenül védi az egyház érdekeit. Elutasítja mind II. László, mind IV. István ellenkirály megkoronázását, ezért kétszer bebörtönzik.

1169

III. István király (1161-1172) a Manfréd pápai legátussal kötött egyezményben megerősíti az 1161-es megállapodásnak a Szentszék számára kedvező részét, és további engedményeket tesz (a székesegyházak és királyi egyházak prépostjainak és apátjainak kinevezése a pápát illeti, a király lemond az egyházi javak világi célú felhasználásáról).

1169

A templomos lovagrend jelentős birtokadományt kap a magyar királytól (vránai perjelség)

1172

III. Béla (1172-1196) uralmának pápai elismertetése érdekében esküvel erősíti meg az 1169-es egyezményt. Lukács érsek azonban pápai felszólítás ellenére sem hajlandó őt megkoronázni. Az érsek csak 1179-ben békül ki a királlyal. – III. Béla uralkodása alatt veszi kezdetét a székes- és társaskáptalanok hiteleshelyi tevékenysége. Később a bencés, premontrei és johannita konventek egy része hasonló feladatot lát el.

1182

III. Béla megalapítja a ciszterciek zirci apátságát, a következő évben pedig a rendnek megadja azokat a kiváltságokat, amelyekkel az Franciaországban rendelkezik.

1187 előtt

A johannita lovagrend (ispotályosok) letelepszik Székesfehérváron.

1191

Az erdélyi szászok számára megalapítják az esztergomi érsek joghatósága alá tartozó szebeni prépostságot.

Vissza az évszámokhoz


Napi evangelium
Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
  Mk 16,15-20

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum