English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

A Magyar Katolikus Egyház évszázadai

XIV. század


1301-1310

Az Árpád-ház kihalása után a magyar főpapok csak lassanként sorakoznak fel Anjou Károly Róbert (1308-1342) mögé. 1303-ban VIII. Bonifác pápa döntőbírói ítélete a nápolyi Anjouk trónigényét támogatja.

1305

Megkezdi működését a domonkosok budai főiskolája (studium generale).

1308-1311

Gentilis bíboros, pápai legátus Magyarországon tartózkodik Károly Róbert hatalmának megszilárdítása végett.

1308

A pápai legátus által elnökölt budai zsinat egyházi vonatkozásban is megerősíti Károly Róbert helyzetét. – A zsinaton Gentilis bíboros az ágostonos regula követését írja elő a pálosoknak.

1312 után

A feloszlatott templomos lovagrend javait a johanniták kapják meg.

1318

A magyar püspökök kalocsai gyűlésükön határozatokat hoznak az egyházi javak és tizedek jogtalan birtoklóival szemben, egyszersmind tiltakoznak az ellen, hogy a király lefoglalta a győri püspökség javait.

1332-1337

Pápai adószedők működnek Magyarországon. A tizedjegyzékek a korabeli plébánia-hálózatra vonatkozó legfőbb források.

1338

A püspökök panaszlevele XII. Benedek pápához Károly Róbert intézkedései ellen (az egyházi javak lefoglalása, a klerikusok megadóztatása, a káptalani választás mellőzése a püspöki székek betöltésénél, a klerikusok ítélkezési kiváltságának /privilegium fori/ megsértése, világi kegyurak visszaélései). A panaszlevél hatástalan marad.

1345-1350

VI. Kelemen pápa nem támogatja I. (Nagy) Lajos király (1342-1382) trónigényét Nápolyban.

1363 után

Nagy Lajos jelentős építkezésbe kezd Mariazellben, ahová maga is elzarándokol 1377-ben.

1365 után

Nagy Lajos missziós püspökségek felállításával erősíti a magyar befolyást a Balkánon, a bodonyi (vidini, 1365), a szörényi (1376), és az árgyesi (Curtea de Argeş, 1382) püspökség azonban rövid életűnek bizonyul.

1367

Ekkor kerül sor a Nagy Lajos által jelentősen megadományozott aacheni magyar kápolna felszentelésére. A király 1374-ben látogatja meg Nagy Károly sírját.

1367

V. Orbán pápa megalapítja a pécsi egyetemet, ami talán 1390-ig áll fenn.

1372

A kármeliták megtelepednek Budán.

1376

Nagy Lajos rokonát, Piast Ulászló herceget teszi szentmártonhegyi apáttá. Ő Pannonhalma első kommendáns apátja.

1378 után

A nyugati egyházszakadás során Nagy Lajos a „római” pápát támogatja az „avignonival” szemben.

1381

A torinói békében Nagy Lajos megszerzi Velencétől a pálosoknak Remete Szent Pál ereklyéjét, amit a budaszentlőrinci kolostor templomában helyeznek el.

1391 után

Budai János barsi főesperes megalapítja a Krisztus-társulatot, amely szegény diákok külföldi iskoláztatását támogatja.

1395

IX. Bonifác pápa megalapítja az óbudai egyetemet, amely 1403-ig áll fenn.

1399

Meghal Nagy Lajos leánya, Hedvig lengyel királynő. Jagelló Ulászlóval kötött házassága hozzájárul a litvánok megtéréséhez. Szentté avatására 1997-ben kerül sor.

Vissza az évszámokhoz


Napi evangelium
Én vagyok a jó pásztor.
  Jn 10,11-18

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2018. április 22., vasárnap
Kocsis Fülöp metropolita diakónussá szenteli Szirmai Mátét.


2018. április 22., vasárnap
Püspöki szentmise az Esti8-ason


2018. április 22., vasárnap
Szent II. János Pál hajereklyéje érkezik Tolnára


2018. április 23., szombat
Püspöki szentmise Nagyatádon


2018. április 25., szerda
Szabadegyetemi előadás Pécsett


2018. április 25., szerda
KönyvbemutatóPPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum