English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

A Magyar Katolikus Egyház évszázadai

XV. század


1404

Miután IX. Bonifác pápa 1403-ban Nápolyi László trónkövetelő mellé állt, Zsigmond király (1387-1437) megtiltja, hogy a pápa az ő jóváhagyása nélkül töltsön be magyarországi javadalmakat, s hogy a pápai bullákat engedélye nélkül kihirdessék (ez a rendelkezés lesz később a királyi tetszvényjog /placetum regium/ egyik hivatkozási alapja).

1410 után A nyugati egyházszakadás során Zsigmond a „római” pápa hűségéről a „pisai” pápáéra megy át.
1410 XXIII. János, a „pisai” pápa újjáalapítja az óbudai egyetemet, amely 1418-ig működik.
1417 Zsigmond a Konstanzi Zsinaton (1414-1418), még az új pápa megválasztása előtt ígéretet kap a bíborosi kollégiumtól, hogy a Szentszék tudomásul veszi a magyar uralkodók püspökkinevezési jogát (ez az ún. „konstanzi bulla” lesz később a főkegyúri jog egyik hivatkozási alapja).
1429 Zsigmond a német lovagrendre bízza a szörényi bánság végvárait.
1432-1437 Magyarországon tartózkodik Marchiai Jakab ferences prédikátor, aki a török elleni összefogást szervezi, továbbá küzd a huszitizmus és bogumilizmus terjedése ellen.
1442-1444 Cesarini Julián bíboros, pápai legátus a török elleni összefogást szervezi Magyarországon. 1444 augusztusában érvényteleníti az Oszmán Birodalom és I. Ulászló király (1440-1444) közötti békekötést, ami a török elleni hadjárat megindulásához, végső soron pedig a várnai vereséghez vezet. A csatában a király mellett a bíboros is elesik.
1448 A szigorúbb (obszerváns) ferencesek önálló rendtartományba szerveződnek. – 1454-től Igali Fábián, majd Segösdi Lukács tartományfőnöksége alatt a konventuális ferencesek is reformokon esnek át.
1455-1456 Magyarországon tartózkodik Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano) ferences prédikátor, aki a pápa és Hunyadi János kormányzó megbízásából keresztes hadjáratot hirdet a török veszély elhárítására. A pápa legátusa, Juan de Carvajal bíboros szintén nagy szerepet játszik a keresztény erők megszervezésében.
1456 III. Calixtus pápa elrendeli a déli harangszót azért, hogy a híveket felhívja a keresztes hadjárat sikeréért mondandó imára. Ezt követően a keresztény csapatok felmentik Nándorfehérvárt.
1457-1458 Zrednai (Vitéz) János váradi püspök, később esztergomi érsek nagy szerepet játszik Hunyadi János fiának, I. Mátyásnak (1458-1490) királlyá választásában.
1467 II. Pál pápa 1465. évi engedélye alapján megkezdi működését a pozsonyi egyetem (Academia Istropolitana, 1471 után megszűnik).
1471 Zrednai (Vitéz) János esztergomi érsek és unokaöccse Csezmicei János (Janus Pannonius) pécsi püspök vezetésével összeesküvés szerveződik Mátyás király ellen. A szervezkedés leleplezése után mindketten kegyvesztettek lesznek.
1475 után Mátyás király jelentősen támogatja a domonkosok budai főiskoláját, ahol számos neves tudós működik. 1507-ben a rend elhatározza a studium generale átszervezését a bolognai egyetem mintájára (1530 után szűnik meg).
1476 körül A budai királyi udvar újplatonista körének tagjai között találjuk Váradi Péter későbbi kalocsai érseket és Báthori Miklós váci püspököt.
1480 Több mint száz német ciszterci szerzetes érkezik Magyarországra a részben, vagy teljesen elnéptelenedett apátságok újjáélesztésére.
1497 Budán humanista kör alakul Dunai Tudós Társaság néven Vitéz János veszprémi püspök elnökletével.
1498-tól Jelennek meg nyomtatásban Temesvári Pelbárt ferences szerzetes (1435-1504) prédikációs könyvei, amelyek tanítványának, Laskai Osvátnak (1450-1511) hasonló műveivel együtt a későközépkori latin nyelvű – nem humanista – prédikációs irodalom kiemelkedő alkotásai.

Vissza az évszámokhoz


Napi evangelium
Én vagyok a jó pásztor.
  Jn 10,11-18

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár

2018. április 22., vasárnap
Kocsis Fülöp metropolita diakónussá szenteli Szirmai Mátét.


2018. április 22., vasárnap
Püspöki szentmise az Esti8-ason


2018. április 22., vasárnap
Szent II. János Pál hajereklyéje érkezik Tolnára


2018. április 23., szombat
Püspöki szentmise Nagyatádon


2018. április 25., szerda
Szabadegyetemi előadás Pécsett


2018. április 25., szerda
KönyvbemutatóPPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum