English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

1998Vissza az évszámokhoz

február 9 II. János Pál pápa kinevezi Ternyák Csaba érseket a Püspöki Kongregáció konzultorai közé.
február 15. Spányi Antalt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papját II. János Pál pápa tharrosi címzetes püspökké és a főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
február 18. Budapesten ökumenikus tanulmányi napot rendez a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az előadók - többek között Dr. Ladocsi Gáspár vezérőrnagy, katolikus tábori püspök és Harmati Béla evangélikus püspök - hitet tesznek az ökumené mellett.
március 6. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felhívásban követeli, hogy az eddiginél több bibliai és emberi érték jelenjék meg a televízióban, s mellőzzék az erőszakra buzdító, valamint a pornográf alkotások sugárzását.
március 12. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából. A dokumentumban kiemelt szeretettel emlékeznek azokra a hősökre, akik a földi haza mellett az örök hazába vetett reményükkel hozták meg a legnagyobb áldozatot, életük odaadását.
március 28. Paskai László bíboros püspökké szenteli Spányi Antalt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynökét.
április 3. Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius és Kovács László külügyminiszter kicserélik az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között 1997. június 20-án aláírt megállapodás megerősítő okiratait. A dokumentumot az aláíró felek történelmi jelentőségűnek nyilvánítják.
április 7. A kormány elutasítja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia javaslatát, amely közös bizottság felállítását szorgalmazza a négy nappal korábban megerősített államközi megállapodás szövegének értelmezésére.
április 7. A kormány az SZDSZ tiltakozása miatt ideiglenesen elutasítja az Irgalmas Rend azon javaslatát, hogy az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet újra a rend fennhatósága alá kerüljön.
április 8. Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A találkozón megállapodás születik arról, hogy közös bizottságot állítanak fel, amely az ingatlanrendezés során felmerült vitás kérdéseket vizsgálja meg.
április 24-26. Tiszta Kezek Magyarországon elnevezéssel új mozgalom indul a közélet tisztaságáért. Az alapító tagok között van Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Bölcskei Gusztáv református püspök és Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dékánja.
május 11-15. Hatodik alkalommal rendezik meg a Szent István Könyvhetet, a keresztény kiadók ünnepi seregszemléjét, Budapesten, a Ferenciek terén. Az eseménnyel egy időben ünnepli 150 éves fennállását a Szent István Társulat.
május 16. A remetekertvárosi Szentlélek-templomban hálaadó szentmisével emlékeznek meg arról, hogy hetvenöt éve, Slachta Margit vezetésével megalakult a Szociális Testvérek Társasága.
május 21. Rómában a Magyar Akadémián megnyílik a Szent István Társulat 150 éves történetét bemutató kiállítás. A megnyitón Paskai László bíboros átnyújtja Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának a Stephanus-díjat.
június 2. A kormány elfogadja a Magyar Katolikus Egyház kezdeményezését, hogy hozzanak létre nemzetközi vegyes bizottságot, amely megvizsgálja az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás és az egyházfinanszírozási törvénycsomag között feszülő ellentéteket.
június 9-11. Rendes nyári ülését tartja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület új titkárt választ Veres András pápai prelátus személyében.
június 16-20. Karl-Josef Rauber apostoli nuncius nyitja meg a Szombathelyi Egyházmegye zsinatát, mely 82 küldöttel öt napon át ülésezik.
június 23. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán öt új doktort avatnak. Seregély István egri érsek, a püspöki kar elnöke megáldja a kar új otthonául szolgáló Veres Pálné u. 24 sz. alatti épületet, Paskai László bíboros pedig felszenteli a kápolnát.
június 25-28. Nemzetközi Gregorián Fesztivált rendeznek Vácott.
július 5. Paskai László bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ünnepi misét mutatnak be Máriagyüdön a kegyhely 850. és a kegyszobor 300. éves évfordulójára emlékezve.
július 14. A kormány az egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkári posztot hoz létre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában. A tisztségre Semjén Zsoltot nevezik ki. Ugyanekkor nevezik ki Orbán Viktor miniszterelnök egyházügyi főtanácsadóját is Balog Zoltán református lelkész személyében.
augusztus 20. Paskai László bíboros és a püspöki konferencia tagjai ünnepi szentmisét mutatnak be a Szent István-bazilika előtti téren több ezer hívő jelenlétében. A szentbeszédet Bosák Nándor, a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondja. A liturgián és az azt követő Szent Jobb-körmeneten részt vesz Göncz Árpád köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a kormány több tagja, valamint a politikai pártok képviselői.
szeptember 7. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyilatkozatot ad ki az SZDSZ állásfoglalásával szemben, mert a parlamenti párt elfogadhatatlannak tartja, hogy az iskolákban az erkölcstan oktatását bevezessék. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a nemzet bajának egyik legfőbb oka a morális szétesés, s ezért szükség van az erkölcstani ismeretekre a fiatalság körében.
szeptember 26. Budapesten első ízben rendezik meg a Magyar Keresztény Internet Konferenciát. A résztvevők zárónyilatkozatot fogadnak el, amelyben felhívják az egyházak figyelmét az internet egyházi alkalmazásának fokozott támogatására.
október 19. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter bemutatkozó látogatást tesz Balás Béla püspöknél, a Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági referensénél az MKPK székházában.
november 11. Orbán Viktor miniszterelnök a Gellért Szállóban találkozik a történelmi egyházak vezetőivel. A kormányfő hangsúlyozza, hogy a jövőben rendszeressé szeretné tenni ezeket a találkozókat, melyeken áttekintik az ország helyzetét az összefogás és a kölcsönös jobbítás szándékával.
december 26. A budapesti Szent István-bazilikában Franz König bíboros, nyugalmazott bécsi érsek, engesztelő szentmisét mutat be annak emlékére, hogy 50 évvel korábban, 1948. december 26-án hurcolták el az esztergomi prímási palotából Mindszenty József hercegprímást.

Vissza az évszámokhoz


Napi evangelium
Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
  Mk 16,15-20

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum