Október 1. és 31. között kerül megrendezésre a Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozat (frissítve)
2017. október 17. kedd 12:13


A rendezvénnyel, amelynek idei mottója: „Szent László nyomában”, a Püspöki Konferencia a lovagkirályra szeretné fordítani a figyelmet. Ehhez kapcsolódóan az egyházmegyék szervezésében sokféle eseménybe kapcsolódhatnak be az érdeklődők, amelyekről egyházmegyénkénti bontásban az alábbiakban tájékozódhatnak. A programokat folyamatosan frissítjük.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Október 7-én, szombaton a lelki napot tartanak Egyeken a Szent József Plébánián (4069 Egyek, Fő tér 26.). „A szentmise életünk csúcsa és forrása” mottóval. A lelki nap 10 órakor kezdődik egy Terciaval, majd 10.15 órakor Szenes István (A Vianney Testvérek Közösségének elöljárója) atya elmélkedésével folytatódik.
Október 14-én, szombaton a debreceni Szent László plébánia alapításának 75. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból plébániai délutánt szerveznek, bemutatkoznak a közösségek és a plébániával egyidős 75 éves hívei tanúságtételét hallgathatják meg a résztvevők.
Október 15-én, vasárnap 15 órakor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Furtán a Szent László templomban mutat be szentmisét. A Szent László évben a megyéspüspök meglátogatja az egyházmegye Szent László titulusú templomait egyházközségeit.
Október 15-én, vasárnap Jótékonysági hangversenyt tartanak a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
Október 16-án, hétfőn 19 órától Filmklub lesz „Az üzenet” címmel ( magyarul beszélő, libanoni-líbiai-kuvaiti-marokkói-angol életrajzi film) Időszámítás után a 600-as évek elején Mohamednek látomása volt. Isten hírnökeként Gabriel arkangyal szólt hozzá, és azt mondta, hogy Mohamed lesz Isten prófétája. Mohamed pár hívő kíséretében kénytelen elhagyni Kábát. Több évi sivatagi viszontagság következik, majd Mohamed megtesz mindent azért, hogy megalapozza az iszlám vallást.
Október 18-án, szerdán 14 órától Imanap a tiszta szerelemért. A debreceni Szent József Gimnáziumban találkoznak az egyházmegye középiskolás diákjai. A témában előadást tart Portik Bakai Melinda pszichológus.

Egri Főegyházmegye:
Október 13-án 17 óra 30 perckor Szent László fájának ültetése Mezőkövesden a Szent László plébánia szervezésében.
Október 17-18-án Emlékkonferencia lesz Pyrker János László érsek beiktatásának 190. évfordulója tiszteletére Egerben, az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban. A konferencián lesz előadás a Szent László-kultuszról, illetve a kiállításon is előtérbe kerül személye.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében változatos programokkal készülnek a közösségek a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat októberi napjaira, melynek középpontjában Szent László király személye áll. A mostani jubileumi esztendő felidézi, hogy a lovagkirály 940 évvel ezelőtt, 1077-ben lépett trónra, és 825 évvel ezelőtt, 1192-ben avatták szentté.
A kőbányai Szent László-templom közössége Zágrábot keresi fel a programsorozat keretében. A szeptember 30-án induló zarándoklat során a plébánia hívei Horvátország fővárosában felkeresik az Árpád-házi Szent Király emlékhelyeit, mindenekelőtt a Mária mennybemenetele-katedrálist. Egykor itt őrizték első királyunk koponyaereklyéjét – ez ma a dubrovniki domonkos szerzetesek kolostorában van -, de ismert, hogy Szent László palástja és kézcsontjának egy darabja is idekerült. Másnap Karlovaccal ismerkednek, a Szentháromság Székesegyház, főtér és a vár, a promenád felkeresése után látogatást tesznek a trakostyáni várnál.
Október 22-23-án, vasárnap és hétfőn tartja a Babér utcai Szent Mihály plébánia zarándoklatát Szent László király nyomában Erdélybe, Nagyváradra és Nagyszalontára. A buszos programra sok fiatal család jelentkezett. Első este Nagyszalontára mennek, majd onnan indulnak Váradra, ahol Szent Királyunkra emlékezve a székesegyházat tekintik meg, majd a várkápolnában vesznek részt szentmisén. Nagyváradon különös tisztelet övezi a lovagkirályt, hiszen ő volt az egyházmegye megalapítója, a várban volt sírhelye, mely az egész középkori Magyarország egyik legfontosabb központja volt.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye iskolái közül a  szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskolában október 27-én Tematikus Napot tartanak Szent László életéhez kapcsolódóan. Készítenek lemezt, melyen tanulóik énekelnek népi énekeket Szent Lászlóról, pl. Szent László himnuszt. Ezt a lemezt az iskolarádión keresztül a tanórai szünetekben meghallgatjuk. Ezen a napon nyitjuk meg az iskolánk bejáratánál „Szent László legendái” című rajzpályázatunkra készült kiállításunkat. Délután csoportközi napközis foglalkozásokon, 9 helyszínen idézhetik fel tanulóink Szent László életét, legendáit és történelmi korát.
I.            Szent László pénze – ismerkedés a mondával, csigaházak tervezése (1.a terme)
II.           Daltanulás    - Népénekek Szent László király tiszteletére (3.b terme)
III.          Lovagi élet  - címer tervezése (3.a terme)
IV.          Lovagi élet  - sisak és kard készítése  (3.c terme)
V.           Lovagi élet – ügyességi játékok (kistornaterem)
VI.          Lovagi élet – íjászkodás (udvar)
VII.         Lovagi élet – zászlós lándzsa készítése (4.b terme)
VIII.       Lovagi élet – koronás, fátylas fejdísz (2.b terem)
IX.          Kvíz játék (4.a terme)
Ezek képes beszámolóit, folyamatosan feltöltik az iskola honlapjára.

Győri Egyházmegye:
Október 12-én, csütörtökön 17.30 órakor Győrben a Múzeumházban (Győr, Bécsi kapu tér 4.) a Szent László-estek keretében Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Levéltár főlevéltárosa „Győr – végállomás. A Szent László-herma története a közép- és koraújkorban” címmel tart előadást.
Október 19-én, csütörtökön 17.30 órakor Székely Zoltán művészettörténész, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum igazgatója előadást tart „A lovagkirály alakváltozásai. Szent László a képzőművészetben” címmel.

Hajdúdorogi Főegyházmegye :
Október 5-én, csütörtökön 14 órakor Hajdúdorogon a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a Szent László emlékév kapcsán „ László királynak vitéz lovagsága” címmel prózafelolvasó versenyt hirdet a következő korcsoportok számára: I. korcsoport: 5-6. osztály, II. korcsoport:7-8. osztály. Helyszín: a Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola kápolnája Hajdúdorog, Ady E. u. 23-27. A verseny anyaga: Lengyel Dénes: Régi magyar mondák c művéből az Árpád-házi királyok fejezetének szabadon választott mondája vagy monda részlete, (hosszabb mondából maximum egy oldal).
Október 13-án, pénteken az iskola aulájában képzőművészeti kiállítás nyílik a 6-8. évfolyamosok által készített művekből. A kiállítás témája: Szent László király élete különböző képzőművészeti technikák által. XI. századi harcművészeti bemutató.
Október 14-én, szombaton 19 órakor vecsernye a Nagyváradi Székesegyházban (Strada Sirul Canonicilor 2, Oradea 410161, Románia).
Október 14-15-én Görögkatolikus Zarándoklatot szervez a Hajdúdorogi Főegyházmegye a Szent László emlékévhez kapcsolódóan Nagyváradra. 
Október 15-én, vasárnap 9 órakor Szent Liturgia a Barátok Templomában Cím: Nagyvárad, a Köztársaság utca sarkán (str. Dunărea 1.; str. Republicii 28.) Részletek, jelentkezés: http://hd.gorogkatolikus.hu/Gorogkatolikus-zarandoklat-Nagyvaradra-2017-oktober-14.
Október 16-án, hétfőn 12 órától a debreceni Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola Szent László női röplabdakupát szervez a helybeli felekezeti középiskolások részére.
Október utolsó hetében a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai Szent László nyomában-tablókészítési versenyt szerveznek. A versenyfeladat: Szent László életével kapcsolatos tablók készítése tematikus formában (pl. Szent László legendája az irodalomban, Szent László herma stb.). Osztályonként egy tabló készítése a kitűzött feladat szerint. A megvalósításhoz felhasználhatnak rajzos, írásos dokumentumokat, illetve kollázstechnikát is. A feladat elkészítéséhez igénybe vehetik az iskolai géptermeket, netes keresés és nyomtatás céljából. Minél színesebb és információgazdagabb munkákat várunk. Az elkészült tablókat az iskola épületében kiállítjuk és értékeljük.
Október folyamán a Hajdúdorogi Főegyházmegye az általános iskoláiban Szent László évi vándorkiállítást szervez. A kiállított művek a 6-8. évfolyamosok Szent László életének és a hozzá fűződő emlékhelyeknek és népszokásoknak a bemutatása, ezáltal példaként állítva őt keresztény ifjúságunk számára. Emellett Szent László királyt dicsőítő énekek megismerése és előadása, a Szent László királyról szóló kiállítások megnyitóin.

Miskolci Egyházmegye:
Október 17-én, kedden részletek hangzanak fel a Szent László oratóriumból a Role együttes előadásában (Csíkszereda) Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában. Ugyanitt október 18-án, szerdán szimultán rajz készítése lesz Szent László életéből (minden évfolyamban). Október 20-án, pénteken Akathisztosz Istenszülő tiszteletére /Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent László korában/ (Kiss László irodavezető atya vezetésével.
Október 17-én, kedden múzeumpedagógiai órára várják a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalomban a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodásait.
Október 24-én, kedden „Szent László nyomában” – Regionális rajzpályázat lesz Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában. Október 25-én, szerdán „Szent László nyomában” – Regionális versmondó verseny 3 korosztálynak.
Október 26-án, csütörtökön „Ezért tisztelem Szent Lászlót" képzőművészeti pályázat lesz a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban. Ezen a napon kerül sor az intézmény végzős diákjainak zarándoklatára Máriapócsra, a Szabolcsi földvár megtekintésére.
Október 26-án, csütörtökön a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium diákjainak végzősei autóbuszos zarándoklatra indulnak, (Miskolc – Máriapócs – Szabolcsi-földvár – Miskolc) ahogy szeptember 25-én, hétfőn Szent László-zarándoklaton vesznek részt az iskola diákjai (Szalonna, Szent László-templom ¬– Háromhegyi Pálos Monostor – Martonyi).

Nyíregyházi Egyházmegye
Október 19
-én, csütörtökön 14 órakor Kisvárdán a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában (4600, Kisvárda, Várday István út 19-21.) PROGRAM: Szent László életének, munkásságának bemutatása kisvárdai vonatkozásokban (ppt), Szent László legenda felolvasása. Zenehallgatás, Szent László korabeli énektanulás. Történelmi vetélkedő Szent László királyról. Kreatív kézműves foglalkozás: kifestő, óriás mozaik (mellszobor kirakása), üvegfestés, óriás ikon és iniciálé.
Október 18 és 27
. között Balkányban a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda (4233 Balkány, Fő utca 11.) PROGRAM: 1./ Nyírlövő Egyesület - lovagi bemutató, íjászat, jurta. 2017.10.12. megvalósult  2./ Balkányi Hagyományőrző Lovas Egyesület - díszöltözet, lovaglás, hintó, történetek a lovagkorról. 2017.10.24 - 26-ig valósul meg.  3./ Rajzpályázat: gyerek-szülő, csoportonként - ezekből KIÁLLÍTÁS  október 18. Emléklapok átadása a csoportoknak. 4./ Barkácsolás a szülővel (Szent László pajzsa) - ezekből KIÁLLÍTÁS október 18.  5./ Történetek, legendák felolvasása. Október hónapban folyamatosan 7./ Kirándulás Szabolcs községbe 2017.10.27., koszorúzás - interjú a polgármesterrel, a helyi plébánossal.
Október 19 és 26
. között Máriapócson a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (4326 Máriapócs, Kossuth tér 10.) PROGRAMOK: 2017. október 19-30.   Nagyméretű térkép kihelyezése, bekötött esszék kiállítása, táblák, dekorációk kihelyezése.Megtekintése tárlatszerűen folyamatos, először az iskola területén, azután a művelődési házban is.
Október 19. vagy 20
.  Korabeli jelmezes lovasbemutató, királyi játék, viadal.Helyszín: iskolaudvar. Felkérés: Lovasíjász Egyesület, MAGY. Meghívottak: egyházi vezetők, óvodavezetői, munkatársai, gyerekek, polgármester, idősek otthona vezetői, lakói, szülői szervezet, szülők.
Október 21.
hétfő, 15 órakor történelmi előadás, Előadó: felkérés folyamatban.
Október 24 és 27. között Nyírlugoson a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskolában (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.)  PROGRAMOK:  Október 24-én 10:40   Szent László életét bemutató diavetítés. A (3-8. évfolyamig meghirdetett) rajzpályázatra Szent László életéről, csodáiról „Lovag és szent” címmel érkezett pályaművek kiállítása. Október 25-től  A (3-8. évfolyamig meghirdetett) Szent László korának hangulatát idéző ékszerek, tárgyak, fegyverek, használati eszközök készítésére kiírt kézműves foglalkozások pályázatra érkező művek kiállítása. Október 26-tól A Szent életének állomásairól (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország stb.) 3-8. évfolyamig meghirdetett térképkészítésre beérkezett pályaművek kiállítása. Képregény-pályázatra beérkezett alkotások kiállítása. Október 27-én 14:00 Lovagi játékok gyerekeknek 3. évfolyamtól a 8. évfolyamig az iskola udvarán.
Október 25. szerda, 15:00 Történelmi vetélkedő. Érintettek: iskolába járó gyerekek, iskola pedagógusai.
Október 26. csütörtök, 15:00 Nyilvános drámaelőadás Szent László-emlékévvel kapcsolatban. Meghívottak: egyházi vezetők, óvodavezetői, munkatársai, gyerekek, polgármester, idősek otthona vezetői, lakói, szülői szervezet, szülők.
Október 26-án, csütörtökön 14 órától Mátészalkán a Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában  (4700, Mátészalka, Móricz Zs. u. 96-98.) PROGRAM: A 6-8. évfolyamon a csapatverseny.  Három fordulós csapatverseny: Tablókészítés, Szent László bemutatása PPT –vel,   1-1 monda elmondása,  Kvíz kérdések . A  4-8. évfolyamon rajzpályázatot hirdettek, melynek eredményhirdetése is ekkor történik.
Október 26-án, csütörtökön 14 órakor Újfehértón az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola (4244 Újfehértó, Széchenyi út 3.) PROGRAM: Megemlékezést Szent László királyról. Rajzkiállítás megnyitása. Szent László történetek-felolvasása vetítéssel egybekötve. Az előzetes gyűjtőmunka helyszíni bemutatása.

Pannonhalma
Október 13-án, pénteken a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériában (9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 1-3.)Szent László király élete tárul fel és megemlékeznek a reformáció 500 éves évfordulójáról. 16 órakor a Palinta Társulat – zenés-bábos-verses interaktív előadása lesz.17 órakor kézműves foglalkozást tartanak,  melynek során egy fontos mozzanatot emelnek ki Szent László szigorú törvényeiből. Számos törvénye a magántulajdon védelmére irányult, így kulcstartót készítenek, amit ősi technikával dekorálják.
Sok száz éves református kazettás fatemplomok díszítéseit elevenítjük fel - mind formavilágban, mind technikában.

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye
Szeptember 24-től október 1. között a Szeged-Csanádi Egyházmegye idén immár 10. alkalommal rendezi a Szent Gellért Fesztivált, az egyházmegye első püspöke, a vértanú Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódóan. A jubileumi hangversenysorozaton olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei ritkaságok. A Szent-Gellért Fesztivál nyitó rendezvénye - az ünnepi szentmisét követően - Tímár Ildikó nemez kiállításának megnyitója volt. A tárlatot Szent Gellért szellemében állította össze a művész. Az „abonyi nemezes” képei 2018. január 6-ig díszítik a Szegedi Dóm Látogatóközpont központi kiállítóterét.
Október 12-én csütörtökön 11 órakor új Szent László szobrot áld meg Bíró László püspök Hódmezővásárhelyen a Szentháromság-templom előtt (Andrássy u. 11.) október 12-én csütörtökön 11 órakor. Az ünnepséget megelőzően 10 órakor Bíró László püspök és a tábori lelkészi kar koncelebrációs szentmiséje kezdődik a Szentháromság templomban, mely egyben Szentesi Csabának, a debreceni dandár görögkatolikus tábori lelkészének ezüstmiséje. A Szent László szobor, mely Máté István csongrádi szobrászművész munkája, Kenéz Heka Etelka ajándéka Hódmezővásárhely városa számára.

Székesfehérvári Egyházmegye
Október 10-én, kedden 15 órakor a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban (8000 Székesfehérvár, Városház tér 4.) Prohászka Ottokár 159. születésnapján a felújított Prohászka - Püspök az emberért című kiállítás megnyitására kerül sor
Október 10
-én, kedden 16 órakor Kocsis Katalin: A Prohászka-egyházközség kialakulása címmel tart előadást a Vasútvidéki Prohászka Emléktemplomban (8000 Székesfehérvár, Kaszap I. u. 1.) Ugyanitt 17 órakor Ünnepi emlékmisét celebrál Spányi Antal megyéspüspök.
Október 20-án, pénteken 16 órakor „Szent László emlékek Székesfehérváron” címmel sétát tartanak a történelmi belvárosban Smohay András vezetésével. Útvonal: Prohászka-liget, Nemzeti Emlékhely, Szent Imre-templom, Szent István király-székesegyház.
Október 24-én, kedden 17:30 órakor Mózessy Gergely „Prohászka Szent László képe” címmel tart előadást a Vasútvidéki Prohászka Emléktemplomban (8000 Székesfehérvár, Kaszap I. u. 1.)

Szombathelyi Egyházmegye:
Október 10-én, kedden 17 órakor a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban (Szily János utca 1.) „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék..” (János 7,37-38) Biblia és hitújítás Válogatás a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár Szentírás-kiadásaiból  XV-XVIII. sz. címmel kiállítás nyílik. A kiállítást megnyitja és bemutatja: Székely János szombathelyi megyéspüspök. A kiállítás 2018. március 31-ig tekinthető meg. A könyvtár tárlatvezető kíséretével látogatható. A tárlatvezetések időpontjai: csütörtök-péntek: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 A könyvtár elérhetőségei: 06/94/509-763; konyvtar@martinus.hu.

Váci Egyházmegye
Október 1-jén vasárnap 9 órától Szent László Útján - Közel Ezer Éve címmel ünnepi megemlékezést tartanak az Apor Vilmos Főiskolán. Nemzetünkért és a keresztények egységéért szentmiseáldozatot mutat Bíró László püspök, családreferens, Magyarország Katonai Ordináriusa, köszöntőt mond: Varga Lajos segédpüspök Tömördy Viktor OFM. A szentmise helyszín: Barátok Temploma. 10 órakor Szent László-kiállítás nyílik az Apor Vilmos Főiskolán. Köszöntőt mond: Rétvári Bence államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma. Előadást tart: Kosztolányi Tímea történész. Részletek hangzanak el a „KORONA ÉS KARD” ̶című Szent László darabból, amelynek zeneszerzője: Horváth István
rendezője, előadója: Puskás Dániel.
Október 8-án, vasárnap 11.30 órakor lesz a Ságújfalui Szent László templom búcsúja. A Ságújfalui Szent László templomot 1939. október 8-án szentelték fel, Magyarok Nagyasszonya ünnepén. A szentmisét Fodor József atya a Nagyváradi Székesegyház aranymisés lelkipásztora celebrálja. A misén szolgálatot teljesít a Váci Székesegyház Gaudia Leánykara, ezt követően a Leánykar zenés áhítatott tart a lovagkirály tiszteletére.”
Október 11-én, szerdán kerül megrendezésre a Magyar Katolikus Kultúra Napja rendezvény a főiskola Bálint Sándor Hagyományőrző körének a közreműködésével. Ezen a napon ismeretterjesztő előadások lesznek.
Október hónap Szent László emlékhónap, amelynek lezárásaként november 7-én a Magyar Tudomány Napja című rendezvény keretében kis iskolások részére lesznek tudományos bemutatók.
Október 14-én, szombaton 14 órakor élő rózsafüzér zarándoklat indul a ságújfalui Szent László templomhoz két irányból 7-7 kilométert megtéve Pilinyből és Karancsaljáról. A hívek érintik Szalmatercs, Karancsság és Etes községeket, majd 17 órakor közös szentmisére kerül sor Ságújfaluban.

Veszprémi Főegyházmegye
Október 20-án, pénteken 17 órakor a Szaléziánum Érsekségi Központban Szent László tisztelete a Veszprémi Főegyházmegyében címmel fotókiállítás nyílik. Szent László tisztelete címmel rajz- és képzőművészeti pályázatot hirdetett a Szaléziánum, melynek díjátadójára a kiállítás megnyitása után kerül sor. A legjobb alkotások megtekinthetők a Szaléziánumban. A díjakat átadja: Márfi Gyula érsek.
Október 21-én, szombaton  és november 3-án és 4-én 10-16 óra között a Szaléziánumban családi programok keretében a Szent László nyomába indulhatnak a gyerekek.