Pro Cultura Christiana-díjban részesült Dr. Zombori István
2018. március 6., kedd 15:31

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díjat adományozott Dr. Zombori István történésznek. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András győri megyéspüspök adta át március 6-án, Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Dr. Zombori István a katolikus kultúr továbbadásáért végzett.

Dr. Zombori István történész, címzetes főiskolai tanár, számos kötet szerkesztője, önálló kötetek és nagyszámú tanulmány írója.

1949. március 29-én született Szegeden, majd 1967-ben a szegedi Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett. 1973-ban történelem-francia szakos diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Ettől az évtől kezdve (1973-tól) a Móra Ferenc Múzeum történész-muzeológusa, majd 1978 és 2000 között ugyanott a Történeti Osztály vezetője, később 2007 és 2011 között pedig igazgatója. 2006-ban Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen PhD fokozatot szerzett történettudományból.

 Tudományos munkája mellett különös figyelmet szentelt a keresztény kultúra és értékek őrzésére, ezért 1989-ben megalapította a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Szegedi Városi Szervét, amelynek 2006-ig tikára volt. Számos országos és nemzetközi történész konferenciát szervezett. A Gál Ferenc Főiskolán 20. századi egyház- és művelődéstörténetet, a Szegedi Tudományegyetem Művelődéstörténeti Tanszékén művelődéstörténetet oktat. 1990-től Várszegi Asztrik vezetésével a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia munkaközösség egyháztörténeti folyóiratának, a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2-27. évfolyamának szerkesztője, az annak támogatására 1995-ben létrehozott alapítvány titkára. Eddig mintegy háromszáz egyháztörténeti témájú kötetet szerkesztett, illetve jelentetett meg.

Fáradhatatlan szervező tevékenységével hazánkban felpezsdítette az egyháztörténet, mint tudományág művelését és az elmúlt nemzedéknyi időben hozzájárult ahhoz, hogy az egyháztörténet-írás a nemzeti történetírás részévé vált.